ورود دانشجویان

 امور نمایندگی

نظر به سیاست گذاری مدیریت عامل موسسه آموزش عالی آزاد بهار در خصوص ایجاد نمایندگی های فعال در سطح کشور، جهت رسیدگی به امور مربوط به نمایندگی، از سال 1392 واحدی به نام امور نمایندگی ها تشکیل گردید که فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نموده است و تا سال 95 به چندین واحد در استان های اصفهان ، شیراز ، اذربایجان شرقی ، گلستان ، مرکزی ، خوزستان(ماهشهر) نمایندگی جذب و در استان یزد نمایندگی اجرا اعطا کرده است.
جهت مشاهده ی وبسایت نمایندگی یزد کلیک فرمائید .


چشم انداز واحد نمایندگی

واحد امور نمایندگی در راستای گسترش آموزش عالی آزاد وبا هدف ایجاد فرصت برابر، برای دانش پژوهانی که خواستار ادامه تحصیل در دوره های کاربردی مدیریتی در سطح کشورمیباشند، فعالیت خود را به صورت حرفه ای آغاز نموده است. از اهداف این واحد تعالي و پيشرفت كشور در صحنه مدیریت و دسترسي به مرزهاي دانش در این زمینه، با حفظ كيفيت و بر پايه عدالت براي دسترسي همگاني و تربيت نيروي متخصص جهت احراز مسئوليت هاي مدیریتی و اجرايي كشورمی باشد.
امید است با توسعه کمی و کیفی نمایندگی ها بتوانیم بستری مناسب و مورد اعتماد جهت ارتقاء دانش و مهارت های مدیریتی در سراسر کشور ایجاد نمائیم.


ماموريت واحد نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد بهار اين است كه در گسترش و ارتقاء دانش و مهارت های مدیریتی در تمام شهرهای کشور بکوشد و به دانش پژوهان در سطح کشور آموزش و تجربه لازم را بياموزد،تا آنها در زمینه مدیریت کسب و کار افرادی مولد شوند و بتوانند با سازگارسازی تحقیقات روز دنیا با شرایط سازمان های ایرانی به جامعه خود خدمت نمايند و نيز واحد نمایندگی  ميكوشد با انتخاب درست و اصولی نمایندگان در هر شهر و نظارت کامل بر عملکرد ایشان، بستری مناسب برای برگزاری این دوره ها در سایر شهرهای کشور فراهم آورد.
از امور این واحد ، می توان به اعلام شرایط نمایندگی، دریافت اطلاعات متقاضی، بررسی و تشخیص  صلاحیت متقاضیان، نظارت بر فعالیت های آموزشی، اجرایی و مالی نمایندگان، ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشبرد بهتر امور و بسط و گسترش فعالیت های نمایندگان اشاره نمود.

ماموریت واحد نمایندگی


اخذ نمایندگی

اخذ نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد بهار به دو صورت حقیقی و حقوقی امکان پذیر می باشد. متقاضیان می توانند بادریافت فرم درخواست نمایندگی درهمین صفحه و ارسال به واحد نمایندگی ها (از طریق ایمیل) درخواست خود را ثبت نمایند تا پس از بررسی و تایید آن توسط کمسیون اعطاء نمایندگی، و عقد قرارداد به عنوان نماینده موسسه آموزش عالی آزاد بهار معرفی گردند.

شرایط لازم جهت اخذ

نمایندگی متقاضی حقوقی

جزء موسسات و مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي باشند و یا مجوز لازم را در زمینه برگزاری دوره های آموزشی از مراجع ذیربط اخذ نمایند.

اساسنامۀ متقاضي به تأييد مركز رسيده باشد.

موضوع شركت طبق اساسنامۀ مرتبط با زمينۀ فعاليت و مجوز مورد درخواست باشد و از فعاليت در ساير زمينه ها كه به تشخيص هيأت ناظر، که مغاير شئون نمايندگي است، خودداري كند.

`79; تبصره: مديرعاملي نمايندگي يك فعاليت تمام وقت مي باشد و نماينده ی معرفي شده موظف است زمان كافي را براي ادارۀ آن در محل دفتر نمايندگي تخصيص دهد.


 1.  مدارک کامل موسسه اعم از موافقت اصولي و اساسنامه
 2. کپی اجاره نامه یا سند به نام موسسه یا یکی از اعضای هیئت مدیره دارای حق امضاء با تاریخ اعتبار به همراه اصل مدرک جهت مطابقت
 3.  کپی شناسنامه مدیرعامل دارای حق امضاء به همراه اصل آن
 4.  کپی پشت و روی کارت ملی مدیر عامل به همراه اصل آن
 5.  تصویرکارت پایان خدمت مدیرعامل و اصل آن
 6.  تصویرآخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل(حداقل فوق لیسانس)
 7.  عکس پرسنلی 2 قطعه
 8.  عکس از مکان موسسه
 9.  کپی مجوز تأسیس به همراه اصل مدرک جهت مطابقت
 10.  برگه عدم سوءپیشینه مدیرعامل
 11.  فرم تکمیل شده درخواست نمایندگی
 12. ارائه تضمین بانکی(چک تضمین)

مدارک لازم جهت اخذ 

نمایندگی متقاضی حقوقی


شرایط لازم جهت اخذ

نمایندگی متقاضی حقیقی

التزام به قانون اساسی

تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

اعتقاد به يكي از اديان رسمي مندرج در قانون اساسي

عدم اعتياد به مواد مخدر

دارا بودن حسن شهرت

نداشتن سوء پيشينه ي كيفري و همچنين نداشتن سابقه ي محكوميت، ورشكستگي به تقصير يا تقلب

داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه ي عمومي يا معافيت دائم در مورد آقايان

دارا بودن حداقل مدرك فوق ليسانس

دارا بودن حداقل2 تا 4 سال سابقه ي كار آموزشي و پژوهشي و 1 تا 2 سال سابقه ي كار اجرايي، مديريتي و مشاوره اي

 توان ايجاد يا تأسيس نمايندگي بنا به تشخیص مرکز

`79; تبصره: در شرايط برابر، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و فارغ التحصيلان ممتاز حايز اولويت هستند.

 


 1.  کپی مجوز موسسه با تاریخ معتبر به نام شخص متقاضی به همراه اصل  مدرک جهت مطابقت
 2. کپی اجاره نامه یا سند به نام شخص متقاضی با تاریخ اعتبار به همراه اصل مدرک جهت مطابقت
 3. کپی شناسنامه به همراه اصل آن
 4. کپی کارت ملی پشت و رو به همراه اصل آن
 5. تصویر کارت پایان خدمت و اصل آن
 6. تصویر آخرین مدرک تحصیلی(حداقل فوق لیسانس)
 7. عکس پرسنلی 2 قطعه
 8. عکس از مکان موسسه
 9. برگه عدم سوء پیشینه
 10. فرم تکمیل شده درخواست نمایندگی
 11. ارائه تضمین بانکی (چک تضمین)

مدارک لازم جهت اخذ 

نمایندگی متقاضی حقیقی