ورود دانشجویان

 

اهداف دوره مدیریت استراتژیک

1- تمایز رقابتی ایجاد میکند
2- اهداف سازمان و راه رسیدن به آنها را تعیین میکند
3- جايگاه استراتژي در مديريت کلان سازمان را تعیین مینماید
4- مفاهیم استراتژی، برنامه‌ریزی استراتژیک، تفکر استراتژیک و مدیریت استراتژیک را از یکدیگر تفکیک نموده و کاربرد هر یک را توصیف کند.
5- گامهای اصلی فرآيند مديريت استراتژيک را شناسایی نموده و شیوه پیاده سازی هر یک را تشریح مینماید.
6- ابزارها، تکنيک‌ها و فنون تدوين، اجرا و کنترل استراتژي‏ها در سازمان را در عمل بکار میگیرد.
7- افزایش ظرفیت خلاقیت ذهنی در خلق استراتژی های جدید و استفاده از ظرفیت های سازمانی
 
 
 

سرفصل های MBA  استراتژیک

سرفصل دروس

ساعت تدریس

اسم استاد

برنامه ریزی و تحلیل استراتژیک (ابزار ها و فنون طراحی و تدوین استراتژی ها )

30 ساعت

دکتر محمد خطیبی

تفکر استراتژیک و استراتژی‏های خلاق کسب و کار

30 ساعت

جاری‏ سازی استراتژی‏ها و کنترل استراتژیک

30 ساعت

تصمیم گیری استراتژیک 

6 ساعت

مدیریت تحول در سازمان

20 ساعت

دکتر حامد حیدری

مدل‏های ذهنی موفق برای استراتژیست‏ها

6 ساعت

دکتر رحیم فرضی پور

طرح کسب و کار (Business Plan)

18 ساعت

دکتر قنادان

مجموع ساعات آموزشی دوره

143 ساعت

مخاطبين دوره را مديران ارشد، مياني و عملياتي سازمان و کليه افرادي که به هر نحو در فرآيند برنامهريزي و مديريت راهبردي سازمان خود ايفاي نقش مي‌کنند ، تشکیل می دهند .

اگر یکی از دسته های مذبور هستید، جهت کسب اطلاعات تکمیلی درباره دوره تماس بگیرید .