ورود دانشجویان

فرامرز خوش منش

مدیرعامل شرکت بازرسی بین الملل بخرد

از سال 1346 تا 1350 تحصیل در دانشکده دریایی سلطنتی انگلستان . از سال 1351 تا 1375 مشاغل مختلف در صنعت دریانوردی و کشتیرانی . از سال 1375 تا 1378 شاغل در شرکت بازرسی سفینه در سمت مسئول استانداردهای بین المللی و ایمنی کشتیرانی . از سال 1387تا کنون شاغل در شرکت بازرسی در سمت مدیر بازرسی کالای غیر نفتی – قائم مقام مدیر عامل و مدیر عامل .

چرا موسسه بهار را برای سپری کردن این دوره ها انتخاب کردید ؟

ملاحظه آگهی در روزنامه همشهری .

چرا MBA را برای تحصیل انتخاب نمودید ؟ و چرا دوره های کوتاه مدت یکساله را ؟

احساس نیاز برای درک بهتر مسائل روز در مورد بازاریابی ، استراتژیک وقت کافی برای شرکت در دوره های طولانی تر را نداشتم .

قبل از ورود به دوره چه انتظاراتی داشتید و اکنون چه میزان از انتظارات شما برآورده شده است ؟

گاهاً روزنامه ها یا سمینارها یا گردهمایی های مختلف کاری به اظهار نظرهایی از جانب بعضی از شرکت کنندگان بر می خوردم که با آنها آشنایی نداشتم همچنین از آنجائیکه از مقطع تحصیلی دانشگاهی بنده ، مدتها گذشته بود نیاز به نوعی Refreshness احساس می کردم .

اینگونه انتظارات بنده بر آورده گردیده است .

این دوره تا چه حد در زندگی و پیشرفت شغلی و اجتماعیتان تأثیر گذار بوده است ؟

باز شدن دریچه های جدیدی در رابطه با مسائل روز ، استراتژی ، بازاریابی ، مسائل مالی و غیره در وسیعتر کردن افق دید بنده برای اداره کردن اموری که در حال حاضر بر عهده دارم ، صد در صد موثر بوده است .