موسـسه آمـوزش عـالی آزاد بهار

این مجموعه پس از سالها تجربه در پرورش مـدیران موفق، برای اولیـن بـار در ایران اقدام به برگزاری دوره های پیشرفته Post MBA و دوره عالی مدیریت DBA بصورت حرفه ای و با رویکـرد افزایش توانمندی و مهـارت های مـدیـران نموده است و موفق به اجرای بیش از 55 دوره DBA و Post MBA، تا به امروز گردیده است. از جمله افتخـارات این مرکز آشنا نمودن بیش از 7000 نفر از مدیـران عرصه کسب و کـار با دانـش کاربردی و مهارت های نوین در حوزه مدیریت می باشد. همچنین بهار توانست در سال 1391 لوح افتخار برترین برند برای برگزاری دوره های تخصصی مدیریت post DBA , MBA, DBA و Phd می باشد. هدف اصلی این مرکز ترکیب علم وعمل است، چراکه نه  بلکـه ضرر و زیان جبران نـاپذیری به ما وارد می کننـد و در عین حـال اگر علم مدیـریت به عمل مدیریتـی منتهی نشود اثـر بخش نخواهد بود. امید است که در این راه بتوانیم با موفقیت رسالت خویش را به انجام برسانیم.

موسـسه آمـوزش عـالی آزاد بهار

لورم طرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای فراوان جامعه و متخصصان خلاقی و فرهنگ شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

از دیگر موفقیت های بهــــار

عقـد قرار دادهـای بین المللی برای ادامـه تحصیل در دوره هـای مشترک با دانشـگاههای اروپـائـی از جملـه Lulea سوئــد، Algarve پرتغال، FHM آلمان، NEBRIJA اسپانیا برای برگزاری دوره های تخصصی مدیریت post DBA , MBA, DBA و Phd می باشد. هدف اصلی این مرکز ترکیب علم وعمل است، چراکه نه می توان علم را از مدیریت حذف کرد و نه می توان علم مدیریت را بدون عمل مدیریتی به سرانجام رساند. اعمال مدیریتـی بدون پشتـوانه علمی، نه تنها ما را به مقصود نمی رساند بلکـه ضرر و زیان جبران نـاپذیری به ما وارد می کننـد و در عین حـال اگر علم مدیـریت به عمل مدیریتـی منتهی نشود اثـر بخش نخواهد بود. امید است که در این راه بتوانیم با موفقیت رسالت خویش را به انجام برسانیم.

Achivements

دست‌آورد ها

 • دریافت تندیس ولوح افتخار برترین برند آموزش MBA حرفه ای در ایران (اردیبهشت91)
 • قرارداد با کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 • تقدیرنامه ازکنفرانس ونمایشگاه مدیریت نظام توزیع و پخش (مرداد ماه 91)
 • تقدیرنامه و لوح تقدیر کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین در سیستمهای صوت و تصویر و تلفن همراه (شهریور89)
 • اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی (بهار 88)
 • لوح تقدیر از کنفرانس ملی مهندسی تبلیغات (دی ماه 88)
 • تقدیر نامه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (مهرماه 89)
 • لوح یاد بود از سمینار بین المللی بهره وری و توسعه منابع انسانی (دی ماه 89)
 • تقدیر از موسسه بهار به عنوان مبتکر برگزاری اولین مجمع جهانی مدیران MBA (آبان89)
 • لوح تقدیر از سمینار تخصصی ارتقاء مهارت های مدیریت فروش (تیرماه 90)
 • تندیس تقدیر سمینار بین المللی بهره وری و توسعه منابع انسانی
 • تندیس تقدیر نخستین کنفرانس ملی مهندسی تبلیغات
 • لوح تقدیر دهمین همایش سالیانه مدیریت استراتژیک (ّآبان 92)
 • تندیس تقدیر اولین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین سیستمهای صوت و تصویر و تلفن همراه
 • تندیس و لوح تقدیر اولین کنفرانس ملی باشگاه مشتریان (آبان 93)
 • تندیس تقدیر کنفرانس اقتصاد مقاومتی (زمستان 91)
 • تندیس و لوح تقدیر اولین مجمع جهانی کارآفرینی ( تابستان 94)
 • تندیس و لوح تقدیر اولین سمینار کارآفرینان برند آفرین ( زمستان 95)
 • لوح تقدیر از اولین همایش بین المللی ایران فارما (پاییز 95)
 • تندیس و لوح تقدیر اولین سمینار بین المللی سینرژیک (زمستان 95)
 • تندیس و لوح تقدیر اولین فستیوال جایزه بزرگ خلاقیت (زمستان 95)

اجرای دوره های آموزشی مدیریت و مشاوره سازمانی برای برند های برتر ایران